apdumti

3 apdùmti intr. apniukti, apsiblausti: Apdùmusi diena Šts. Jau kelinta diena visa šiaurės pusė apdùmusi, turbūt iš to šaudymo po Ryga Brs. Kas čia man, akys apdùmo, nematau Mrj. \ dumti; apdumti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apdumti — apdùmti vksm. Apdùmti dùlkėmis, sniegù, smėliù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdumti — 1 apdùmti, àpdumia, apdūmė tr. 1. aprūkyti dūmais, apdūmyti: Prie bičių einant, pirma reikia jas apdùmti Sr. 2. apnešti, apipustyti: Apdùmtas su dulkėmis J. Ateina žiema, visa apkloja, apdumia sniegu J.Jabl. Visą anttrobį apdūmė Brs. Parėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdumbti — apdum̃bti, ia, àpdumbė žr. 1 apdumti 2: Oi ir surado sesužėlę ant jūrių marių dugnelio: šėmoms smiltelėms àpdumbtą, žaliais maureliais apneštą Zp. dumbti; apdumbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmatonyti — ×apmatõnyti tr. apgauti, akis apdumti: Apmatõnyti yra apgauti J. Apmatõnijo ans muni suvisam Vkš. Jug tau pasisekė Petkų apmatõnyti Kal. | prk.: Spirgutė yr bulvei apmatõnyti Ggr. ◊ akìs apmatõnyti Kl apgauti: Bet jis ją apgavo, akis jai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidumti — 1 atidùmti, atìdumia, atidūmė 1. tr. atpūsti, atnešti: Ta krosnis àtdumia trobon ugnį ir dūmus Sr. 2. refl. iki įgrisimo dumti dumplėmis: Vakar per dieną dumples dūmiau, tai jau atsidūmiau Kair. 3. intr. greitai atbėgti ar atvažiuoti: Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dumti — 1 dùmti, ia, dūmė 1. intr. K smarkiai pūsti: Tai dùmia vėjas Lp. Vėjas dùmia pro kaminą Grž. Vėjas pasisuko į vakarus ir pradėjo dumti rš. Užvakar audžiau prie lango, vėjas dūmė dūmė, pripūtė, ir skauda ranką Bsg. Šaltas vėjas tiesiai dumia į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdumti — 1 išdùmti, ìšdumia, išdūmė 1. tr. išpūsti: Kap užeina vėtra, tai kad išdumia pirkią – an pečiaus kailinių reikia Ūd. 2. tr. smarkiai išrūkyti: Tėvas vienu pradėjimu išdūmė tris pypkes rš. 3. tr. išdūmyti: Visą dūmą jau išdūmiau prie vapsų Sr. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išliauninti — tr. 1. padaryti liauną: Išliaunintas lazdynas geriau lenkiasi Rm. Išliaunyk karklus, paskui galėsim ką nors pyti Jnš. Išliaunink virvę, kad minkštesnė būtų Trs. | refl.: Kai išsiliaunins, račiukas paskui lengviau sukinsis Trs. Niekis, žandas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nepėsčias — nepėsčias, ià adj. (3) 1. MŽ, Škn, Ktk, Ps, Krž smarkus, drąsus, nenusileidžiantis: Petraitis nepėsčias – priš kelias bobas atsilaiko Krš. Ana, regis, nepėsčia, ale vis tiek nieko nepadaro Skdt. Kimbulio žmona buvo boba nepėsčia – ji ir patį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudumti — 1 nudùmti, nùdumia, nudūmė 1. intr. uždūmyti, uždūlyti: Tu vis bitims nùdumi pro šalį Sr. 2. tr. dūmijant nuvaryti: Nudùmk bitis nuo plauto Sr. 3. tr. nuvalyti nuo ko sąnašas: Kurių (medžių) tenai smarkūs sriautai nestengė pakušinti, tie,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.